PRVA POMOĆ I LEKARSKO UVERENJE

PRVA POMOĆ

U Školi je organizovano predavanje i polaganje prve pomoci! Nakon položenog ispita dobija se potvrda koja je neophodna za prijavu praktičnog ispita i za vađenje vozačke dozvole. Svi polaznici auto škole koji moraju da odrade prvu pomoć mogu se raspitati kod referenta oko termina i načina plaćanja.

Od 25. oktobra 2012. kandidati koji polažu vozački ispit u auto školama obavezni su da donesu potvrdu o položenom ispitu iz prve pomoći.

LEKARSKO UVERENJE

Lekarsko je neophodan uslov za početak praktične obuke u auto skoli. Vadi se u ovlašćenoj zdravstvenoj ustanovi (medicina rada). Vaznost lekarskog uverenja je godinu dana za obuku a 6 meseci za vađenje vozačke dozvole.

Škola obezbeđuje popust na lekarsko uverenje.