Proverite i usavršite Vaše zanje

Klikom na željenu sliku otvorice se novi prozor sa sadržajem interaktivnog teksta

VOZAČI

slika volana

Vozač je lice koje na putu upravlja vozilom, bio on biciklista ili vozač kamiona.

VOZILA

Vozilo je sredstvo koje je po konstrukciji, uređajima, sklopovima i opremi namenjeno i osposobljeno za kretanje po putu.

SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA 1. DEO

Uređaji za davanje svetlosnih signala – semafori, deo su saobraćajne signalizacije.Koriste se za regulisanje saobraćaja i označavanje radova i prepreka na putu.

SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA 2. DEO

Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju prema znacima, odnosno naredbama koja daju ovlašćenja lica (policijski službenici - saobraćajci)

SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA 3. DEO

Na prelazu puta preko železničke pruge, vozač je dužan da propusti šinsko vozilo koje se kreće po železničkoj pruzi.

PRAVLA SAOBRAĆAJA 1. DEO

Saobraćajni znakovi su deo Saobraćajne signalizacije

PRAVLA SAOBRAĆAJA 2. DEO

Saobraćajni znakovi opasnosti imaju osnovu bele boje. Izuzetak je znak "radovi na putu".

PRAVLA SAOBRAĆAJA 3. DEO

Pravila saobraćaja, između ostalog, rešavaju razne moguće konfliktne situacije u saobraćaju na putevima

POSLEDICE NEPOŠTOVANJA PROPISA

Pored postojećih novčanih i zatvorskih kazni uvedeni su i kazneni poeni. Kada vozač načini saobraćajni prekršaj upisuju mu se kazneni poeni.

POSEBNE MERE I OVLAŠĆENJA

Posebne mere i ovlašćenja preduzimaju se radi sprečavanja ugrožavanja bezbednosti učesnika u saobraćaju, odnosno omogućavanja odvijanja saobraćaja.

OSNOVE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA

Šta je to vozilo, ko je pešak a ko je učesnik u saobraćaju?

GOOGLE CHROME

Testovi su interaktivni samo uz Google Chrome.
Format testova je PDF i lako se uvećavaju odnosno smanjuju kako bi čitljivost bila idealna.