Polaganje za 'A', 'A1' i 'A2' kategoriju

A – kategorija je kategorija za upravljanje motorima i teškim triciklima čija snaga motora je veća od 15 KW. Može se polagati sa 24 godine života.
A1 - Motocikli čija radna zapremina motora nije veća od 125cm3 i snage motora do 11kW, kao i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kW.Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenih 16 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.
A2 - Motocikli čija snaga motora nije veća od 35 kW i čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,2 kw/kg. Sa navršenih 18 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

Polaganje za 'B' kategoriju

Motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500 kg i koja nemaju više od osam mesta za sedenje, ne računajući sedište za vozača.

Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 16 godina. Obuka se sastoji od 40 časova teoretske obuke i 40 časova praktične obuke , osim za kandidate koji poseduju vozačku dozvolu AM, A1, A2, A, B1, F ili M kategorije, koji imaju mogućnost da idu na skraćenu obuku.

Polaganje za 'Prvu Pomoc'

U Školi je organizovano predavanje i polaganje prve pomoci! Svi polaznici auto škole koji moraju da odrade prvu pomoć mogu se raspitati kod referenta oko termina i načina plaćanja.Od 25. oktobra 2012. kandidati koji polažu vozački ispit u auto školama obavezni su da donesu potvrdu o položenom ispitu iz prve pomoći.

NOVOSTI

Škola obezbeđuje popust na lekarsko uverenje.
U ponudi naše autoškole je i kondiciona vožnja za one koji:
- poseduju vozačku dozvolu, a nisu bili u   prilici da voze
- žele da se podsete pravila vožnje
- žele da usavrše tehniku vožnje